By sprawić, aby korzystanie z naszych magazynów było wygodnym i przyjemnym doświadczeniem opracowaliśmy następujące zasady w celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego korzystania z obiektu.


1. Zasady ogólne:

1. Klient zobowiązany jest do zamknięcia wynajętego pomieszczenia na własną kłódkę (którą posiada, bądź może zakupić ją u nas na miejscu )
2. Wynajmujący może poprosić każdą osobę na terenie King Storage w Warszawie o okazanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu bądź innego dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.
3. Wynajmujący ma prawo wyprosić z posesji osobę, która nie jest w stanie potwierdzić swojej tożsamości. Proszę zawsze mieć przy sobie dokument.
4. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za kradzieże, akty wandalizmu czy inne przestępstwa wynikłe na posesji King Storage w Warszawie. Proszę powiadomić nas o każdej takiej zauważonej sytuacji.

2. Zarówno najemca jak i jego pracownicy, agenci, goście i rodzina zobowiązani są:

1. Stosować się do zasad obowiązujących na terenie King Storage w Warszawie.
2. Nie przekraczać dozwolonej prędkości na terenie obiektu.
3. Nie blokować ruchu pieszego ani drogowego oraz nie zastawiać wejść/wyjść do budynków.
4. Nie pozostawiać samochodu i innych przedmiotów bez nadzoru.
5. Nie zastawiać dróg przeciwpożarowych oraz zostawiać samochód jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Nie zmieniać płynów samochodowych, kół i tym podobnych w żadnym z miejsc na placu.
7. Nie pozostawiać śmieci na terenie obiektu.
8. Nie przeszkadzać innym najemcom.

3. Bez wcześniejszej pisemnej zgody wynajmującego najemca nie może przechowywać w boksie takich przedmiotów jak:

1. żywe istoty oraz organizmy, martwe zwierzęta czy tusze,
2. benzyna, olej, paliwo czy łatwopalne chemikalia,
3. materiały wybuchowe, fajerwerki i amunicja,
4. żrące, toksyczne lub niebezpieczne materiały i odpady,
5. azbest lub materiały budowlane zawierające azbest,
6. gruz, olej i baterie- bez względu na stan zużytkowania,
7. niedozwolonych substancji odurzających,
8. skradzione własności oraz nielegalne przedmioty w rozumieniu polskiego prawa,
9. urządzenia ze zbiornikami paliwa (samochody, łodzie, motocykle, kosiarki itp.),
10. ciekły propan, zbiorniki z tlenem i podobne pojemniki,
11. żywność, nawozy, pestycydy lub przedmioty, które są mokre i mogą spleśnieć.

4. Bez wcześniejszej pisemnej zgody wynajmującego najemca nie może wykorzystywać wynajmowanej przestrzeni do takich celów jak m.in.:

1. nocleg, nocowanie, gotowanie czy sprzedaż bezpośrednia z przestrzeni,
2. imprezy i spotkania,
3. biuro firmy lub miejsce w pełnym wymiarze godzin,
4. szlifowanie, malowanie, spawanie i lutowanie,
5. granie na instrumentach (indywidualne i grupowe),
6. działania klasyfikowane jako uciążliwe w subiektywnej ocenie wynajmującego.

5. Bez wcześniejszej pisemnej zgody wynajmującego najemca nie może wykonywać takich prac jak m.in.:

1. zmienianie wyglądu wynajmowanego boksu oraz niszczenie jakiejkolwiek przestrzeni obiektu.
2. robienie dziur w podłodze lub innych częściach wynajmowanych powierzchni.
3. modyfikowanie elektryki lub korzystanie z niej w innym celu niż światło.

6. Pozostałe postanowienia:

1. Zwierzęta powinny być trzymane w samochodzie, wyjątkiem jest pies przewodnik dla osób niepełnosprawnych oraz zwierzęta właściciela i jego pracowników.
2. Nie należy prosić personelu aby pomógł załadować, rozładować czy przenieść rzeczy.
3. Wszyscy zobowiązani są nosić obuwie, aby zapobiec urazom.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie jakichkolwiek mechanicznych lub elektrycznych urządzeń, które mogą kontrolować urządzenia klimatyzujące, urządzenia grzewcze, urządzenia bezpieczeństwa czy dostępu. Wynajmujący zobowiązuje się natychmiastowo naprawić zaistniały problem, kiedy tylko ten zostanie przez niego zauważony. Właściciel nie ma obowiązku usuwać lodu, deszczu ze śniegiem lub śniegu ze wspólnych obszarów; ale, według uznania wynajmującego, może to usunąć w całości lub w części bez wcześniejszego informowania najemcy.
5. Naprawy szkód spowodowanych przez najemcę i usuwanie śmieci z obszarów wspólnych pozostawionych przez najemcę i poniesione koszty leżą po stronie najemcy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usuwania szkód na koszt najemcy.